پیمانها و قراردادها

پیمانها و قراردادها < گروه محصولات مالی

امكان پشتيباني از رقم پيش پرداخت پيمان و استهلاك اين رقم

نرم افزار پیمان پیوست | 9.150.00
03/02/2016 03:24:51 ب.ظ

پياده سازي گزارش عملكرد پيمان

نرم افزار پیمان پیوست | 9.150.00
03/01/2016 03:24:07 ب.ظ

تغيير كلي ديتا مدل سيستم پيمانها

نرم افزار پیمان پیوست | 9.150.00
02/29/2016 03:23:12 ب.ظ

افزودن فيلدهاي مورد نياز به موجوديت پيمان

نرم افزار پیمان پیوست | 9.150.00
02/29/2016 03:22:29 ب.ظ

امكان تعيين نحوه محاسبه اضافات/كسور به تفكيك اقلام پيمان

نرم افزار پیمان پیوست | 9.140.00
02/11/2016 03:21:10 ب.ظ

موارد 1 تا 5 از 8 مورد
 |<  < 1 - 2  >  >|