دارایی ثابت

دارایی ثابت < گروه محصولات مالی

امكان مديريت مجوزهاي مرتبط با عمليات دارايي

نرم افزار دارائی ثابت پیوست | 8.702.00
09/08/2014 08:50:04 ق.ظ

پشتیبانی از قوانین و مقررات نظام نوین اموال دولتی

نرم افزار دارائی ثابت پیوست | 8.800.00
09/06/2014 12:13:15 ب.ظ

امكان محدود كردن دسترسي كاربران به مراكز استقرار دارايي و محدوديت عمليات وفق دسترسي به مراكز استقرار

نرم افزار دارائی ثابت پیوست | 8.670.00
06/08/2014 10:19:07 ق.ظ

امكان انتخاب اسامي دارايي از مجموعه اسامي پيش فرض

نرم افزار دارائی ثابت پیوست | 8.670.00
05/31/2014 11:07:50 ق.ظ

امكان تنظيم دسترسي كاربران به مراكز هزینه دارايي

نرم افزار دارائی ثابت پیوست | 7.336.00
02/25/2014 10:41:48 ق.ظ

موارد 1 تا 5 از 16 مورد
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4  >  >|