تولید

امكان انتخاب N برنامه توليد در گزارش مصرف مواد

نرم افزار تولید و بهای تمام شده پیوست | 8.670.00
06/02/2014 11:49:31 ق.ظ

نمايش موجودي كل جزء كالاي مصرفي در گزارش مصرف مواد

نرم افزار تولید و بهای تمام شده پیوست | 8.670.00
05/25/2014 05:40:47 ب.ظ

امكان نمايش فرمول ساخت هر رديف رسيد محصول در دفتر توليد

نرم افزار تولید و بهای تمام شده پیوست | 8.660.11
05/24/2014 08:43:59 ق.ظ

گزارش تفصيلي مصرف مواد اوليه به تفكيك رسيد محصول

نرم افزار تولید و بهای تمام شده پیوست | 8.345.00
01/22/2014 08:52:39 ق.ظ

گزارش مقداري و مقداري ريالي مواد مصرفي در توليد محصول

نرم افزار تولید و بهای تمام شده پیوست | 8.342.00
01/21/2014 09:22:21 ق.ظ

موارد 1 تا 5 از 14 مورد
 |<  < 1 - 2 - 3  >  >|