پشتیبانی از کانال ارتباطی متمرکز

پشتیبانی از کانال ارتباطی متمرکز < اتوماسیون اداری < گروه محصولات اداری
تاریخ :11/13/2016 03:16:44 ب.ظ
سیستم :نرم افزار اتوماسیون اداری
ویرایش :10.560.00

تمرکز کانال ارتباطی از طریق پست الکترونیک،وب سرویس،بستر سپاد،فکس، ece.