اطلاعات آخرین ویرایش محصولات

امكان تعيين نحوه محاسبه اضافات/كسور به تفكيك اقلام پيمان

نرم افزار پیمان پیوست | 9.140.00
02/11/2016 03:21:10 ب.ظ

امكان مديريت صورت وضعيت پيمانكار/كارفرماي مرتبط با يك پيمان

نرم افزار پیمان پیوست | 9.140.00
02/11/2016 03:18:17 ب.ظ

امكان مديريت موضوعات پيمان

نرم افزار پیمان پیوست | 9.140.00
02/10/2016 03:17:16 ب.ظ

توسعه مديريت اضافات و كسور

نرم افزار پیمان پیوست | 9.137.00
02/09/2016 03:20:06 ب.ظ

امكان ثبت كد پرسنلي و شماره پرونده بصورت عدد 12 رقمي

نرم افزارکارگزینی پیوست | 9.070.00
02/06/2016 08:18:00 ق.ظ

موارد 21 تا 25 از 466 مورد
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|